Dlhopisy s pevným úrokovým výnosom ISIN SK4000020053

EMITENT
Obchodná firma: Mint Metropolis a.s.
Miesto registrácie: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
IČ: 54 112 630
Dátum vzniku: 9.10.2021
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Zámocká 7074/32, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 01, Slovensko

Dokumenty

ČESKÁ REPUBLIKA

Václavské náměstí
773/4 – 110 00, Praha 1

P: +420 225 354 830
F: +420 225 354 802
M: info@mintgroup.cz

SLOVENSKO

Zámocká 32 – 811 01, Bratislava

P: +420 225 354 830
M: info@mintgroup.sk

KONTAKTUJTE NÁS