Mint Investments získala Palác Euro a Palác Astra

01.09.2014

Na konci června letošního roku dokončila skupina Mint Investments akvizici Paláce Euro a Paláce Astra na Václavském náměstí. Mint pořídil tyto nemovitosti jako dlouhodobou investici pro své privátní investory. Celková hodnota transakce přesáhla 40 milionů Euro a prodávajícím byla irská skupina Avestus Cap ital Partners.

Mint plánuje s nemovitostmi velmi aktivně pracovat při využití integrované nemovitostní investiční platformy, jíž Mint disponuje, s cílem maximalizace dlouhodobých příjmů a hodnoty těchto jedinečných nemovitostí.

ČESKÁ REPUBLIKA

Václavské náměstí
773/4 – 110 00, Praha 1

P: +420 225 354 830
F: +420 225 354 802
M: info@mintgroup.cz

SLOVENSKO

Zámocká 32 – 811 01, Bratislava

P: +420 225 354 830
M: info@mintgroup.sk

KONTAKTUJTE NÁS

cs_CZ